برچسب: کمک هزینه ازدواج
کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی
۸ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج : بیمه شده بایدظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد ازدواج اول باشد عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده…..