برچسب: فرار مالیاتی
۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار:

۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

سخنگوی کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد معافیت مالیاتی داریم که قطعاً رقم سنگینی خواهد شد. متأسفانه رقم وصول مالیات ما همیشه نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان است و رقم فرار مالیاتی هم به ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته این رقم بیشتر شده است.

فرار مالیاتی ۷۰ هزار میلیارد تومانی مشاغل پردرآمد
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
فرار مالیاتی

فرار مالیاتی ۷۰ هزار میلیارد تومانی مشاغل پردرآمد

در حالی مسئولان تاکید دارند میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که صرفا میزان کل فرار مالیاتی گروه مشاغل در کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.