برچسب: رستم پور
ثبت ۱۴ هزار و ۸۲۵ مورد کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی:

ثبت ۱۴ هزار و ۸۲۵ مورد کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی

علی رستم پور افزود: این سامانه هیچ وقت بسته نمی شود یعنی هرپزشکی امکان دارد پروانه طبابت خود را در هر روزی از سال دریافت کند. وی همچنین اظهارداشت: پزشکان به موجب قانون موظفند برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه و مبادرت به…..