دسته: اخبار تامین اجتماعیRSS
شرایط دریافت مستمری بازماندگان
۸ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
مطابق با مصوبات تامین اجتماعی

شرایط دریافت مستمری بازماندگان

حسب بند «و» ماده «3» قانون تامین اجتماعی مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی ، پرداخت خواهد گردید. بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

بیمه بیکاری ۹۸ و هر شرایط استفاده:
۸ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
با توجه به بخشنامه های جدید

بیمه بیکاری ۹۸ و هر شرایط استفاده:

با توجه به شرایط اقتصادی موجود که نیروی کار همواره در معرض تهدید از دست دادن شغل قرار دارد، بیمه بیکاری می‌تواند برخی از مسائل و مشکلاتی را که بر زندگی خانوادگی و اجتماعی شخص تأثیر گذار است، مهار کند. بنابراین در این شرایط آگاهی از جزئیات بیمه بیکاری و شرایط دریافت آن ضروری به نظر می‌رسد. ما در این مقاله به توضیح نکات مربوط به این بیمه پرداخته و به سوالات شما در این زمینه پاسخ خواهیم داد.

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی
۸ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج : بیمه شده بایدظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد ازدواج اول باشد عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده…..