هوای کشور بارانی می شودورود سامانه بارشی از غرب کشور

دسته: پروژه ها و مقالات
۷ دیدگاه
یکشنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۵

1974597

از ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ورود ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﻲ از ﻏﺮب ﻛﺸﻮر، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎﻫﻲ رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش باد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

به گزارش خبرنگار مهر، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎسی، ﻃﻲ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﺘﻨﺎوب اﻣﻮاج ﺗﺮاز ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ، وزش ﺑﺎد، رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

بنابر این گزارش، از ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ورود ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﻲ از ﻏﺮب ﻛﺸﻮر، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎﻫﻲ رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش باد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

روز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎرش ﻫﺎی رﮔﺒﺎری داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز، ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر، زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰی و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق وﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻛﺸﻮر را ﻧﻴﺰ ﻓﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


نوشته شده توسط:رضا ناظری - 40 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۲۳۵
برچسب ها:
دیدگاه ها
نوید دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲:۱۱ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

۱۲۳

محمدرضا شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام من این قالبو میخوام بخرم
راهنمایی میکنید؟

طراحی سایت حرفه ای یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۳۱ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

عالی است

مهدی درخشانی دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام ؛ قالب خوبی هست اما دو تا مشکل داره اول اینکه ای کاش تیتر و روتیتر از هم جدا میشد و پشت سر هم نمی افتاد و دوم اینکه این قالب لید خبر یا همون چکیده نداره اگر داشته باشه عالی میشه

    ردینا دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲:۵۹ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

    با سلام و تشکر از شما

    طراحی این قالب حالت تیتر و روتیتر کنار هم را لازم میکند. در صورت نیاز شما میتوانید به راحتی روتیتر و تیتر را در خط های جداگانه قرار دهید.
    همچنین این قالب از لید یا چیکده به صورت اختصاصی پشتیبانی میکند. برای نمونه میتوانید مطلب https://hesabdar.net/?p=81 را مشاهده کنید.

    با سپاس از شما