حسابداری دانشی است که با بکارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه،جمع آوری، تجزیه و تحلیل، اندازگیری، ثبت، طبقه بندی، تجمیع، تلخیث و گزارش میشود.

تعریف موسسه:

واحدی است که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو قرار دارد و به فعالیتهای انتفاعی یا غیر انتفاعی میپردازد و طرف معامله واقع میشود. موسسه را واحد اقتصادی نیز مینمامند.

موسسات در ایران به از لحاظ مالکیت به دسته زیر تقسیم میشوند:

* موسسات بخش عمومی

*موسسات بخش تعاونی

*موسسات بخش خصوصی

سیستم حسابداری:

سیستمی است که اطلاعات مالی مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای آگاهانه فراهم می آورد و شامل کارکنان، انواع فرمها، روشها و وسایل و تجهیزات پردازش اطلاعات است.

عملکرد عمده سیستم حسابداری به صورت زیر میباشد

ورودی------------پردازش---------------خروجی

کد خبر: 11928
تاریخ انتشار: 17:26:00 ,سه شنبه, 24 بهمن 1396

عریف روش حسابداری:

روش حسابداری مشخص کننده این است که چه اقداماتی، توسط چه کسی، در چه موقعی، به چه ترتیبی و با کدام وسیله باید انجام شود و مجموعه اقداماتی که در اجری یک کار معین بطور پیاپی باید صورت گیرد چیست و چه ترتیبی دارد.

خروجی یا محصول یک سیستم حسابداری:

خروجی یا محصول یک سیستم حسابداری گزارش مالی است که به دو گروه گزارشهای درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم میشوند.

گزارشهای درون سازمانی:

به طور مستمر، به شکلی تفصیلی و در زمان کوتاه، گاه روزانه تهیه میشود. و در داخل موسسه جریان میابند و معمولا به غیر از موارد خاص ومعین در اختیار اشخاصی که خارج از موسسه میباشند گذارده نمیشود. مانند گزارش فروش روزانه یا هفتگی، ریز موجودیها و ...

گزارشهای برون سازمانی:

معمولا در پایان سال و یا در مقاطع زمانی مشخص تهیه میشود مانند صورتهای مالی و یا گزارشهای مالی خاص و بیشتر جهت دسترس اشخاص ذی حق،ذی نفع و دی علاقه جهت سرمایه گذاری و داد و ستد تهیه میشود.

اصول عمومی حسابداری:

اصل بهای تمام شده

اصل تحقق درآمد

اصل مقابله هزینه ها با درآمد

اصل افشا

معادله حسابداری :

دارایی= بدهی +سرمایه

تعریف دارایی:

اموال، مطالبات و سایر منابع متعلق به یک موسسه که در نتیجه معاملات، عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است دارایی نامیده میشود .

انواع حساب دارایی:

1)وجوه نقد

2)مطالبات (بدهکاران، اسناد دریافتنی)

3)موجودی های جنسی(موجودی کالا، موجودی مواد، موجودی ملزومات)

4)دارایی ثابت (اثاثه، ابزار و وسایل کار، وسایل نقلیه)

تعریف بدهی:

تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشتهناشی شده اند و باید از طریق پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت و یا انتقال دادن سایر اقلام دارایی تسویه شوند بدهی نامیده میشود.

انواع حساب بدهی:

1)بستانکاران

2)اسناد پرداختنی

3)وام

تعریف سرمایه:

حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک موسسه نسبت به دارایی های آن سرمایه نامیده میشود و در هر زمان از کسر کردن بدهی های یک موسسه از کل دارایی های آن بدست می آید.

تعریف درآمد:

بهای کالای فروش رفته، خدمات انجام شده برای مشتریان و عواید سایر فعالیتهای عادی یک موسسه در یک دوره مالی که به تحصیل وجه نقد، افزایش سایر دارایی ها و یا کاهش بدهی های آن منجر شود در آمد نامیده میشود.

تعریف هزینه:

موسسات برای انجام فعالیتهای مربوط به کسب درآمد مخارجی نظیر خرید مواد و کالا، پرداخت حقوق و دستمزد، اجاره آب و برق و غیره که موجب خروج وجه نقد و کاهش سایر دارایی ها و یا افزایش بدهی های موسسه شود و کلیه خدمات مورد استفاده برای تحصیل درآمد در یک دوره مالی را هزینه مینامند.

تعریف سود:

مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های واقع شده در یک دوره مالی سود نامیده میشود.

هزینه _ درآمد = سود

تعریف زیان:

چنانچه هزینه های واقع شده در یکدوره مالی بیش از درآمد کسب شده باشد موسسه زیان کرده است.

برچسب ها
اشتراک گذاری
tabnak-adv
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۳۲
آخرین اخبار