سر خط خبرها
به طور خیلی ساده، تایم باکسینگ مؤثرترین ابزار مدیریت زمان است. حتی اگر هم اکنون با این راهبرد آشنا هستید و تاحدی نیز آن را به کار می برید، فرصت خوبی است تا با توصیه های زیر آن را بهتر سازید.
 

تایم باکسینگ تنظیم محدوده زمانی مشخص برای انجام دادن یک کار یا مجموعه ای از کارهاست و به جای انجام دادن کاری تا زمانی که پایان یابد، طی مدت زمانی مشخص متعهد به انجام دادن آن می شوید.
اما اجازه ندهید که سادگی این مفهوم شما را فریب دهد، زیرا خیلی بیشتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
این راهبرد آنقدر به ما کمک کرده است که تصمیم گرفتیم 15 روش خاص را که به شما کمک می کند سازنده تر باشید، معرفی کنیم.

زمان
1. در انجام دادن کارهای بزرگ آهسته پیش بروید

بدیهی ترین کاربرد تایم باکسینگ یا مدیریت زمان این است که در کارهای بزرگ پیشرفت کنید. از یک سو، شما را قادر می سازد که پیوسته در این وظایف هراسناک پیش بروید. از سوی دیگر، مطمئن می شوید که انجام دادن این وظایف بقیه روز شما را پر نمی کند.
2. از شر وظایف آزارنده خلاص شوید

مدیریت زمان بهترین راه برای مقابله با وظایف مزاحم و کوچک است که شما را عاصی می کنند. مشکل این وظایف کوچک مزاحم، این است که هرکدام از آن ها، به تنهایی ممکن است به اندازه کافی بی اهمیت در نظر گرفته شوند که انجام دادن شان به تعویق بیفتد. با این حال، پس از مدتی، به میزان درخور توجهی می رسند و بخش بزرگی از انرژی ذهنی شما را تخلیه می کنند. راهبردی خوب برا بازگرداندن آن انرژی این است که مدیریت زمان داشته باشید و طی یک نوبت به همه آن ها بپردازید.

کد خبر: 76680
تاریخ انتشار: 17:26:00 ,سه شنبه, 24 بهمن 1396

. غلبه بر تعلل

اگر برای انجام دادن کاری تنبلی می کنید، به پایان رساندن آن را فراموش کنید و در عوض، فقط مدت زمانی مشخص را برای انجام دادن آن مقرر کنید. این گونه بر مقاومت خود به آن وظیفه غلبه می کنید و احتمال آن هست که وقتی زمان تان به سر برسد، برای کار روی آن مسیر طولانی تری را ایجاد کنید. اگر مشکل شما تعلل است، آزاد هستید که پایان یافتن زمان مقرر را نادیده بگیرید. این چیزی است که ما آن را مدیریت زمان آزاد می نامیم:

شما حداقل دوره کاری را تنظیم می کنید، طوری که بتوانید به دلخواه آن را طولانی تر کنید. برای چنین مدیریت زمانی، تایمر خود را مجهز به صدای کف زدن کنید تا همچون جرقه ای از انگیزه، شما به ادامه کار وادارد.

4. چیره شدن بر کمال گرایی

کمال گرایی آن روی سکه تعلل است. به جای امتناع از کار، آنقدر طولانی مدت دل مشغول کاری می شوید که وقتی به خود می آیید متوجه می شوید تمام وقت تان را از دست داده اید. یکی از راهبردهای خوب برای جلوگیری از کمال گرایی و اثرات کاهش بازده، تنظیم مدت زمان قطعی برای انجام دادن کار است.

پرداختن به کمال گرایی آن چیزی را می طلبد که ما نامش را مدیریت زمان محدود می نامیم: تنظیم حداکثر دوره کاری. هنگامی که به این نوع مدیریت زمان می پردازیم، تایمر خود را مجهز به صداهای آزارنده و وزوز کنید تا به ما یادآوری کند بی درنگ کار را رها کنیم.

5. افزایش تمرکز

تعیین محدوه زمانی مشخص برای انجام دادن کاری خاص به شما کمک می کند تا سایر وظایف و افکار نامربوط را از آن محدوده زمانی خارج سازید. اگر می خواهید کاملاً فردی سازنده باشید، کاهش آشفتگی ذهنی ضروری است.

همچنین، با سازماندهی کار خود بر اساس شیوه تایم باکسینگ، ساختار لازم را برای آمادگی اجرای کار در اختیار دارید. اگر از پیش مراقب حواس پرتی های بالقوه باشید، اقبال خود را برای تمرکز کامل بر کار به حداکثر می رسانید.

زمان

6. افزایش کارایی

آیا این حقیقت ندارد که در پنج شنبه های پیش از تعطیلات بهتر از هر روز کاری عادی کار کرده اید؟ بنا به دلایلی، به نظر می رسد که معمولا در پایان دوره زمانی، هنگامی که به نقطه مشخصی می رسیم، کارآمدتر از همیشه هستیم.

مدیریت زمان به اندازه کافی این فشار زمانی سالم را در اختیار شما می گذارد و شما را قادر می سازد تا از این اثر پایان کاملا بهره ببرید، بنابراین مطمئن شوید که می توانید هنگام انجام دادن کارتان، گذر زمان را کاملاً روی تایمر ببینید.

7. افزایش انگیزه

کارهای بزرگ، بدون توجه به میزان اهمیت شان، ممکن است انگیزه را از بین ببرند، زیرا لازم است مدت بسیار طولانی کار کنید تا نتایج آن را ببینید. ممکن است ترجیح بدهیم کارهای مهم را به تعویق بیندازیم و به سبب درک نادرست از موفقیت، با زحمت بسیار از میان کارهای فوری و ساده پیش برویم.

اما درست همان طور که عمل ساده خط زدن آیتم ها از فهرست کارها به شما انگیزه می دهد، پایان یافتن کار در محدوده زمانی مقرر نیز برانگیزاننده است و آشکارا نشان دهنده پیشرفت است.
یکی دیگر از ایده های چگونگی به کاربردن مدیریت زمان برای افزایش انگیزه این است که از آن ها بازی یا چالش بسازیم:

طی یک ساعت چه تعداد دیدگاه می توانید ارائه کنید؟ چرا سعی نمی کنید رکورد خود را بشکنید؟

8. کار روی اهداف مبهم

اگرچه ممکن است برخی از افراد بخواهند برای ایده ای که بیان می کنیم به ما سنگ پرت کنند، با این حال موافق نیستبم که باید برای هر کاری، اهداف (SMART)، یعنی اهداف خاص (Specific)، سنجیدنی (Measurable)، قابل پیگیری (Actionable)، واقع بینانه (Realistic) و به موقع (Timely) داشت.

گاهی از رهایی از پیامدی آشکار لذت می بریم. گاهی فقط می خواهیم چیزی را بدون اینکه هدفی خاص و دقیق در ذهن داشته باشیم، بهبود ببخشیم؛ به ویژه از زمانی که آزمایش اهداف کوچک و تدریجی را آغاز کرده ایم. فکر می کنیم بهتر است هدف مان تمام وقت صددرصد عینی نباشد.

با این حال، نمی توانید از پس این اهداف راحت برآیید تا بر برنامه روزانه خود غلبه کنید. شما می دانید که چه زمانی لازم است واقعاً روی کارهایی مانند کارهای ضرب العجل و اهداف SMART به طور کامل متمرکز شوید. با مدیریت زمان اهداف مبهم خود را به دام بیندازید و هم خدا را، هم خرما را داشته باشید.

9. کاوش های نوآورانه را آغاز کنید

مؤثرترین شیوه پرداختن به پروژه هایی که مستلزم نوآوری بسیار زیاد هستند این است که مرحله ابتدایی غوطه وری دوره زمانی ای که پشت سرهم ایده می دهید و سپس مدتی آن ها را فراموش می کنید را داشته باشید. این گونه به ذهن ناخودآگاه خود فرصت می دهید تا روی مسئله کار کند.
می توانید برای مرحله ابتدایی طوفان فکری به بهترین نحو محدوده زمانی مشخصی مقرر کنید، زیرا معمولاً به نتیجه دقیقی نرسیده اید.

زمان

10. افزایش آگاهی از زمان

تاکنون چند بار در پایان روز با تعجب از خود پرسیدید که چطور وقتتان سپری شد؟ ایان همپ در اظهار نظری گفته است که رسیدگی به زمان، فعالیتی بسیار ارزشمند برای تشخیص زمان و نیز هم سو کردن زمان و ارزش هایتان است. سازماندهی روزتان با تایم باکسینگ باعث می شود رسیدگی به زمان بسیار آسان شود.

همچنین، آگاهی از میزان واقعی هماهنگی با فرصت هایتان رهایی بخش است، زیرا به شما کمک می کند تا به کارهای بی اهمیت بیشتر نه بگویید.

11. ایجاد ضرب آهنگ کار

اگر دوره های کار و استراحت خود را به درستی تنظیم کنید، حداکثر اثربخشی را کسب خواهید کرد. مدیریت زمان ساختاری مناسب برای ایجاد این توازن فراهم می آورد. مهم این است که ضرب آهنگ خود را بیابید.

ایجاد تناوب میان انواع گوناگون محدوده های زمانی (مانند، کار/استراحت، یا کارهای سخت/ کارهای آسان) استفاده از انرژی تان را به حداکثر می رساند و شما را قادر می سازد کارهای بیشتری به اتمام برسانید. ضرب آهنگ معمولا تناوب میان 50 دقیقه کار و 10 دقیقه استراحت است.

اگر به بحث عمیق تر درباره الگوهای مختلف فوران زمان علاقه مندید، توصیه می کنیم کتاب مارک فورستر، همه کارها را انجام بدهید و هنوز برای بازی وقت داشته باشید Get Everything Done and Still Have Time to Play را مطالعه کنید.

12. کارهای مهم را ابتدا انجام بدهید

کار کردن روی مهم ترین پروژه تان در ابتدای صبح، توصیه ای قدیمی است که تضمین می کند که در آن روز، کاری مهم و جدی انجام داده اید. هر روز برای کار روی رؤیاهایتان محدوده زمانی مشخصی را تنظیم کنید پیش از اینکه رویدادهای دنیای بیرونی فرصت کنند برنامه تان را مختل کنند.

اگر قصد ندارید برای هر کاری محدوده زمانی مشخصی را به کار ببرید، لطفا فقط به کارگیری این نکته را در نظر بگیرید. شاید این مؤثرترین و یگانه راهی باشد که بتوانید برای تعقیب رؤیاهایتان انجام دهید.

13. به زندگی تان توازن ببخشید

تمرکز بسیار روی حوزه خاص از زندگی مان به بهای حوزه های دیگر امری رایج است. به یاد داشته باشید که ضروری نیست تایم باکسینگ را فقط برای کارهای مربوط به حرفه تان به کار ببرید:

شما می توانید برای هر کار مهم دیگری، مانند اوقات فراغت، خانواده، سرگرمی و... محدوده زمانی مشخصی را تنظیم کنید.

اختصاص زمانی خاص برای هر کاری که بیشترین اهمیت را دارد، راهبردی بسیار خوب است تا به شما کمک کند زندگی متوازنی داشته باشید. در واقع، محدوده زمانی برنامه ریزی شده در کانون نظام اولویت هایی است که به کار می بریم.

14. از هدر رفتن زمان جلوگیری کنید

شما می دانید درباره چه صحبت می کنیم: گشت و گذار در میان شبکه های گوناگون ماهواره یا وب گاه ها، بازی، تغذیه، رایانامه ... . به نظر می رسد همه در زندگی خود جایی برای هدر دادن زمان دارند.

خودتان را سرزنش نکنید، همه کاری که لازم است انجام بدهید این است زمان تان را مدیریت کنید تا هدر نرود.

زمان

15. به خودتان پاداش بدهید

اگر پاداش ها را فقط برای پس از پایان یافتن کارها در نظر بگیرید، ممکن است به دنبال انجام دادن وظایف سریع و آسان بروید و از کارهای مهم و جدی دوری کنید. چرا در عوض پس از اتمام کارتان در محدده زمانی مشخص، به خود پاداش ندهید؟

نمونه ای از تجربه خود را برای مثال ذکر می کنیم:

چندین بار چک کردن رایانامه در روز اعتیادی قدیمی است که هنوز موفق به درمان آن نشده ایم. در حالی که راه حل ایده آل آن بود که برای چک کردن رایانامه محدوده زمانی مشخصی را مقرر کنیم، اکنون بهتر است آن را به عنوان پاداش تکمیل کارهایی قرار بدهیم که طی محدوده زمانی مشخصی انجام می دهیم. انگیزه ای فوق العاده است که اثر شگفتی دارد.

پاداش ها ممکن است به کوچکی نوشیدن لیوانی آب یا کشیدن نفسی عمیق باشد (برای اطلاعات بیشتر درباره پاداش های کوچک با اثری قدرتمند، توصیه می کنیم فصل اعطای پاداش های کوچک از کتاب، یک گام کوچک زندگی شما را تغییر می دهد (One Small Step Can Change Your Life)، را بخوانید.

نویسنده مطلب
محسن عسکری
محسن عسکری هستم مدیر ارشد سایت،متولد 1366 کارشناس حسابداری و امور مالی. امیدوارم مطالب این وب سایت برای شما مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرات خودتون رو در مورد این پست در قسمت نظرات با من درمیون بزارید در صورت هرگونه سوال یا ابهام مطرح بفرمایید پاسخ خواهیم داد
برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: