سر خط خبرها

اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتریاز اهل فن میباشد ، و عملا سر مشق و راهنمای آنان قرار میگیرد. بدون پیرویاز این ضوابط ، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذیعلاقهدارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقۀشخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری ، نگاهداری حساب ها و تنظیمصورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت ، و مقایسهنتایج فعالیت های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب هایمؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت .
اصولپذیرفته شده حسابداری عبارت از میثاق ها، مفاهیم ، استانداردها ، قوانین ،اصول و روش های است که دانستن آن برای تعیین رویه های عمل حسابداری در هرزمان ضروری بوده و در سه طبقه کلی به شرح زیر طبقه بندی شده است:

کد خبر: 51546
تاریخ انتشار: 17:26:00 ,سه شنبه, 24 بهمن 1396
اصل بهای تمام شده

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمامشده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزشمبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت های اضافی به علت خرید هاینسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی گردند. به مرور زمانکه ارزش داراییها تغییر می کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده داراییبی اثر می باشد. بهای تمام شده که گاهی « بهای تمام شده تاریخی » نیزنامیده می شود دو نارسایی دارد:
الف – تغییرات ارزش داراییها در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی شود.
بچون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می گردند و مقیاس اندازهگیری بهای این داراییها پول میباشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائماً یکساننمی باشد، لذا به دلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته ازداراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمیباشد. اما با وجود همه نارسایی های فوق، به دلایل زیر، هنوز بهای تمام شدهتاریخی مبنای ثبت و گزارشگری قرار می گیرد:
الف – بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
ب – بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
ج – بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و رد یابی است.


اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالیرا تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرطزیر برقرار باشد:
الف – مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
ب – فرایند کسب سود(The Earning Process)، کامل شده باشد.
تکمیلفرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشندهبه خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.
طبقاصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق « روشفروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می گردد.
طبقاصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناساییمی گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سوداست.
مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنواندرآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوزتکمیل نشده است.


اصل تطابق

بر اساس اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حسابدوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هردوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه های تحمل شده برای کسب درآمدهمان دوره می باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه های انجام شده در دورهجاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالیثبت و گزارش می شوند.


اصل افشاء کامل

اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوطبه واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.این اصل که بر کلیه جوانبگزارشگری مالی تأثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیازبرای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. این اطلاعات می تواند در متنصورتهای مالی یا در یاداشت های همراه این صورتها، افشاء گردند

نویسنده مطلب
محسن عسکری
محسن عسکری هستم مدیر ارشد سایت،متولد 1366 کارشناس حسابداری و امور مالی. امیدوارم مطالب این وب سایت برای شما مفید واقع بشه و خوشحال میشم نظرات خودتون رو در مورد این پست در قسمت نظرات با من درمیون بزارید در صورت هرگونه سوال یا ابهام مطرح بفرمایید پاسخ خواهیم داد
برچسب ها
نظر شما

سایت حسابدار دات نت از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: